wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 74/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja na wycinkę drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu pozwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku wierzba biała, rosnących na działce nr 352/1 , obręb 2 Piotraszewo, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1358N Piotraszewo-Gronowo, gmina Dobre Miasto
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olsztyński
Gmina Dobre Miasto
Sprawa
Znak sprawy SK.6138.2012.MS
Dokument wytworzył Burmistrz Dobrego Miasta
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2012-08-01
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Siedziba ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto
Telefon 89 61 61 314
E-mail urzad.miasta@dobremiasto.com.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-08-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 42/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Maria Szulgo
Data wprowadzenia 2012-08-17 14:38:32