wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 4/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r. - w pkt II.1 tab. 2 l.p. 9 zwiększyć ilość wytwarzanych odpadów o kodzie 170405 z 0,50 Mg na 1,50 Mg/ rok
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Kietrz
Sprawa
Znak sprawy OŚ-7626/1/2009/2010
Dokument wytworzył Izabela Pilch
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2010-09-06
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2010-12-13 11:12:13