wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 323/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.03.2007 r. znak GOŚR/G.7635-4-13/07 udzielającej p. Dariuszowi Drosiowi działającemu jako firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PLASTIMET z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 11/6
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.G.6233.34.2012
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2012-06-26
Data wydania dokumentu 2012-07-11
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-08-28
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 322/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2012-08-28 09:56:39