wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 332/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami powstałymi w Pyrzowicach przy ul. Wolności 90 dla spółki UPS POLSKA z siedzibą w Warszawie
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Ożarowice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.G.6230.13.2012
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2012-04-27
Data wydania dokumentu 2012-07-02
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-08-28
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 331/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2012-08-28 11:54:07