wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 11/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Zakres przedmiotowy dokumentu W miejscowości Lubotyń, na terenie po wyeksploatowaniu kopalin pospolitych - piasku budowlanego.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Kietrz
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Komunalne "HYDROKAN" Sp. z o. o., ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz
Data wpływu dokumentu 2010-05-06
Data wydania dokumentu 2010-05-05
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-13
Uwagi OŚ - 7628/1/2010
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2010-12-13 12:40:26