wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 13/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne
Zakres przedmiotowy dokumentu Dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego "Chmielewski". Unieszkodliwianie odpadów w miejscowości Włodzienin gmina Branice
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Branice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego "Chmielewski" B, Chmielewski Spółka Jawna ul. Kołłątaja 7, 48-100 Głubczyce
Data wpływu dokumentu 2010-10-07
Data wydania dokumentu 2010-10-06
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-13
Uwagi OŚ-7628/3/2010
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2010-12-13 13:02:39