wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 200/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na odpłatne usunięcie wierzby i żywotnika z posesji przy ul. Kliczkowskiej 36, pod warunkiem zastąpienia 2 platanami i 10 sztukami żywotników
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.Oś.6131.65.2012
Dokument wytworzył Referat Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2012-08-28
Data wydania dokumentu 2012-08-28
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-08-28
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 173/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Eleonora Sikocińska
Data wprowadzenia 2012-09-07 11:57:02