wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 14/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego "Chmielewski" Spółka Jawna
Zakres przedmiotowy dokumentu W związku z planowaną rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego piasku położonego w miejscowości Włodzienin, gm. Branice
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Branice
Sprawa
Znak sprawy OŚ-7628/3/2010
Dokument wytworzył Izabela Pilch
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2010-11-04
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2010-12-13 13:11:56