wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 19/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.
Zakres przedmiotowy dokumentu Zbieranie odbywać się będzie na działce nr 739/71 przy ul. Torowej w Głubczycach, a transport odbywać się będzie na terenie całego kraju.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Głubczyce
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył PHU MATRIX Małgorzata Kownacka ul. Grunwaldzka 68, 48-100 Głubczyce
Data wpływu dokumentu 2010-09-16
Data wydania dokumentu 2010-09-06
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-13
Uwagi OŚ-7627/5/2010
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2010-12-13 13:57:37