wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 18/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Zakres przedmiotowy dokumentu rozbudowa drogi gminnej wraz z budową pętli autobusowej, oraz przebudową drogi powiatowej nr 1406F w m. Wawrów, gm. Santok.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat gorzowski
Gmina
Sprawa
Znak sprawy BŚ-BA.G/7351-2/4/10
Dokument wytworzył Gmina Santok
Data wpływu dokumentu 2010-12-03
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Siedziba ul. Józefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon (095) 7330-486
E-mail budownictwo@powiatgorzowski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-14
Uwagi załączniki do wniosku: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, decyzja środowiskowa, mapy, opinie, uzgodnienia, 4 egz. projektu budowlanego.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Gach
Data wprowadzenia 2010-12-14 12:46:25