wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 69/2012
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne dla terenu objętego sporządzeniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna w celu umożliwienia budowy elektrociepłowni wykorzystującej odnawialne źródła energii, zlokalizowanego w strefie usługowo - gospodarczej - G3
Zakres przedmiotowy dokumentu strefa usługowo - gospodarcza - G3
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn (miasto na prawach powiatu)
Gmina Olsztyn
Sprawa
Znak sprawy PP.6720.1.2012
Dokument wytworzył mgr inż. Edward Chuć
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Olsztyna
Siedziba Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, pok. 208
Telefon (89) 527-31-11 wew. 417
E-mail planowanie@olsztyn.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-10-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 68/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Beata Korzeniowska
Data wprowadzenia 2012-10-24 09:57:51