wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 111/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji
Zakres przedmiotowy dokumentu Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr KAT 0060_C zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Gawronów 22
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy KŚ-IV.6222.32.2011.MC
Dokument wytworzył Maciej Czech
Data wpływu dokumentu 2011-02-22
Data wydania dokumentu 2011-03-09
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Katowice
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice
Siedziba ul. Francuska 70 , Katowice
Telefon 32 757-46-08
E-mail Urzad_Miasta@katowice.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-03-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 176/2016, 254/2016, 86/2017, 465/2017, 472/2017
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Maciej Czech
Data wprowadzenia 2011-03-21 15:24:39