wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 124/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji
Zakres przedmiotowy dokumentu zgłoszenie instalacji serwis sprzętu technicznego, tj.: ubijarek, zagęszczarek, listew wibracyjnych, walcy wibracyjnych, zacieraczek do betonu itp., zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Rzepakowej 1a w Katowicach, której żadna z substancji wprowadzanych do powietrza nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy KŚ-IV.6222.44.2011.MC / KŚ.IV-MC-7618-1-2/11
Dokument wytworzył Maciej Czech
Data wpływu dokumentu 2010-12-30
Data wydania dokumentu 2011-01-14
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Katowice
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice
Siedziba ul. Francuska 70 , Katowice
Telefon 32 757-46-08
E-mail Urzad_Miasta@katowice.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-03-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1039/2017
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Maciej Czech
Data wprowadzenia 2011-03-22 08:05:43