wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 56/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne
Zakres przedmiotowy dokumentu dla projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na terenach zarezerwowanych pod obwodnicę i do niej przyległych tj.: 1. obszaru przylegającego do ul. K. Marcinkowskiego oraz terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Bydgoska, K. Marcinkowskiego i linii kolejowej Inowrocław Toruń, 2. terenu położonego w obrębie ulic: Orłowskiej, K. Marcinkowskiego, toruńskiej, stare miasto , Szybowcowej, Lotniczej, Zamkniętej, Powstańca Kwiatkowskiego, Bartka Nowaka, P. Bartoszcze, Rodu Czaplów, K. Burzyńskiego, S. Szenica i Szybowcowej, 3. terenu położonego w obrębie ul.: Toruńskiej i Okrężek, 4. terenu położonego w rejonie ul. Okrężek oraz Św. Ducha, Jacewskiej, Długiej i Okrężek, 5. terenu położonego w rejonie ulic; Jacewskiej, Św. Ducha, Długiej, Bursztynowej i Rogowej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Biuro Ekspertyz Ekologicznych EKO-OPINIA; Toruń, mgr Sławomir Flanz, mgr Wiesław Tomaszewski
Data wpływu dokumentu 2010-05-18
Data wydania dokumentu 2009-05-05
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-02-18
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 53/2011, 54/2011, 55/2011, 57/2011, 58/2011, 59/2011, 60/2011, 61/2011, 145/2011, 146/2011, 147/2011, 10/2012, 11/2012, 12/2012, 13/2012, 14/2012, 34/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Rasała
Data wprowadzenia 2012-10-29 07:50:30