wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 149/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
Zakres przedmiotowy dokumentu w rejonie ul. Polnej i linii kolejowej Herby Nowe-Gdynia
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Biuro Ekspertyz Ekologicznych EKO-OPINIA s.c. mgr. Sławomir Flanz, mgr Wiesław Tomaszewski
Data wpływu dokumentu 2011-03-23
Data wydania dokumentu 2011-03-17
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-06-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 120/2011, 121/2011, 150/2011, 151/2011, 154/2011, 155/2011, 37/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Rasała
Data wprowadzenia 2012-10-29 09:05:34