wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 129/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji
Zakres przedmiotowy dokumentu Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr KAT 0080_B zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Jankego 116
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy KŚ-IV.6222.50.2011.MC / KŚ.IV.MC.7618-5/11
Dokument wytworzył Maciej Czech
Data wpływu dokumentu 2011-01-24
Data wydania dokumentu 2011-02-24
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Katowice
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice
Siedziba ul. Francuska 70 , Katowice
Telefon 32 757-46-08
E-mail Urzad_Miasta@katowice.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-03-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1273/2014, 430/2015, 564/2016, 750/2016, 388/2017, 930/2017
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Maciej Czech
Data wprowadzenia 2011-03-22 08:13:46