wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 49/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru w obrębach Naćmierz, Przemysław, Krosino i Starogard w gminie Resko
Zakres przedmiotowy dokumentu - analiza powiązań przyrodniczych terenu opracowania z otoczeniem, - charakterystyka podstawowych elementów środowiska terenu opracowania z uwzględnieniem ich walorów i zasobów, a także ich wzajemnych oddziaływań i uwarunkowań, z ujawnieniem degradacji, zagrożeń i konfliktów, - wnioski do planu, syntetyzujące m.in. lokalne wartości zasobów środowiska, stan jakościowy środowiska, możliwości i ograniczenia wykorzystania środowiska do rozwoju różnych funkcji wraz z dyspozycjami przestrzennymi, w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska oraz propozycjami przekształceń i ochrony
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat łobeski
Gmina Resko
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył mgr inż. Wiesław Zakrzewski
Data wpływu dokumentu 2009-06-18
Data wydania dokumentu 2009-06-16
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Resko
Siedziba ul. Rynek 1, 72-315 Resko
Telefon 91 39-51-503
E-mail resko@resko.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-03-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Danuta Mielcarek
Data wprowadzenia 2011-03-22 08:34:08