wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 21/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja dla ZBM Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na usunięcie akacji przy ul. Cyryla i Metodego 82-82a w Bytomiu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Bytom (miasto na prawach powiatu)
Gmina Bytom
Sprawa
Znak sprawy ZEP.7635-427/10
Dokument wytworzył Marian Hebda
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2010-11-25
Dokument zatwierdził z up. Prezydenta Miasta Bytomia - Marek Gorzkowski - Kierownik Referatu Ochrony Przyrody i Opłat Środowiskowych
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bytomiu_Wydział Ekologii
Siedziba ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Telefon 32 283 63 47
E-mail ze@um.bytom.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 4/2010
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Dariusz Sklorz
Data wprowadzenia 2010-12-14 13:55:49