wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 479/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Pozwolenie na budowę.
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa drogi wewnątrzzakładowej Nadleśnictwo Brynek.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tworóg
Sprawa
Znak sprawy BA.6740.3.68.2012
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2012-11-08
Data wydania dokumentu 2012-11-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 29
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2012-11-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 457/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2012-11-21 12:36:13