wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 50/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wycinka drzew i krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgoda na wycinkę drzew (12 szt. topola osika, 1 szt. brzoza brodawkowata, 17. szt olcha czarna) z terenu nieruchomości nr ewid. 376, 375, 388, 83, 82, 81, Mierzyn-Drzewce. Brak zgody na wycinkę drzew (1 szt. olcha czarna, 1 szt. sosna pospolita) z terenu nieruchomości 375 i 376, Mierzyn-Drzewce. GKRW.6131.31.2012
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat międzychodzki
Gmina Międzychód
Sprawa
Znak sprawy GKRW.6131.31.2012
Dokument wytworzył Burmistrz Międzychodu
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2012-02-15
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi
Siedziba ul. Marszałka Piłsudskiego 2, pok. 72, 64-400 Międzychód
Telefon [95] 748 81 21
E-mail zielenmiejska@miedzychod.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-12-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 49/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Lidia Górna
Data wprowadzenia 2012-12-03 11:25:48