wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 60/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wycinka drzew i krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgoda na wycinkę drzew (15 szt. wierzba biała, 15 szt. olcha czarna) z terenu nieruchomości nr ewid. 78/8, Wielowieś. GKRW.6131.37.2012
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat międzychodzki
Gmina Międzychód
Sprawa
Znak sprawy GKRW.6131.37.2012
Dokument wytworzył Burmistrz Międzychodu
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2012-02-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi
Siedziba ul. Marszałka Piłsudskiego 2, pok. 72, 64-400 Międzychód
Telefon [95] 748 81 21
E-mail zielenmiejska@miedzychod.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-12-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 59/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Lidia Górna
Data wprowadzenia 2012-12-03 12:08:24