wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 77/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wycinka drzew i krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgoda na wycinkę drzew (1 szt. sosna pospolita) z terenu nieruchomości nr ewid. 510, Bielsko. GKRW.6131.45.2012
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat międzychodzki
Gmina Międzychód
Sprawa
Znak sprawy GKRW.6131.45.2012
Dokument wytworzył Burmistrz Międzychodu
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2012-02-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi
Siedziba ul. Marszałka Piłsudskiego 2, pok. 72, 64-400 Międzychód
Telefon [95] 748 81 21
E-mail zielenmiejska@miedzychod.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-12-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 76/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Lidia Górna
Data wprowadzenia 2012-12-03 13:00:40