wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 160/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji
Zakres przedmiotowy dokumentu Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora operatora Polkomtel S.A. nr „BT24732 TYSIĄCLECIA II" Katowice ul. Tysiąclecia 33
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy KŚ-IV.6222.51.2011.CM
Dokument wytworzył Maciej Czech
Data wpływu dokumentu 2011-03-09
Data wydania dokumentu 2011-03-28
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Katowice
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska
Siedziba ul. Francuska 70 , 40-028 Katowice
Telefon 32 757-46-08
E-mail ks@katowice.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-03-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1757/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Maciej Czech
Data wprowadzenia 2011-03-28 11:48:11