wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 217/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wycinka drzew i krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgoda na wycinkę drzew (16 szt. dąb szypułkowy, 9 szt. olsza czarna, 20 szt. sosna pospolita, 1 szt. brzoza brodawkowata, 1 szt. topola osika) z terenu nieruchomości nr ewid. 289, 461, 460, Mierzyn-Drzewce. GKRW.6131.133.2012
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat międzychodzki
Gmina Międzychód
Sprawa
Znak sprawy GKRW.6131.133.2012
Dokument wytworzył Burmistrz Międzychodu
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2012-09-20
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi
Siedziba ul. Marszałka Piłsudskiego 2, pok. 72, 64-400 Międzychód
Telefon [95] 748 81 21
E-mail zielenmiejska@miedzychod.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-12-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 216/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Lidia Górna
Data wprowadzenia 2012-12-13 12:43:08