wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 31/2011
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew rosnących w obrębie Mysłowa.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat jaworski
Gmina Bolków
Sprawa
Znak sprawy RN.6131.22.2011
Dokument wytworzył Elżbieta Staszkowian
Data wpływu dokumentu 2011-02-18
Data wydania dokumentu 2011-02-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bolkowie
Siedziba Rynek 1, 59-420 Bolków
Telefon 757413215
E-mail um@bolkow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-03-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Bogumiła Brodala
Data wprowadzenia 2011-03-28 12:59:15