wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 60/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o loklaizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłaczami w Bobulczynie.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja o loklaizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłaczami w Bobulczynie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat szamotulski
Gmina Ostroróg
Sprawa
Znak sprawy 7331/47/10
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy w Ostrorogu
Data wpływu dokumentu 2010-12-01
Data wydania dokumentu 2010-12-01
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
Siedziba ul. Wronecka 14, 64-560 Ostroróg
Telefon (61) 29 31 710
E-mail ostrorog_umig@wokiss.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 59/2010
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Paweł Białasik
Data wprowadzenia 2010-12-15 14:49:07