wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 7/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa i uruchomienie punktu napraw"
Zakres przedmiotowy dokumentu w m. Rogalice, gm. Lubsza
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat brzeski
Gmina Lubsza
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Aneta Bohatczuk
Data wpływu dokumentu 2010-12-13
Data wydania dokumentu 2010-12-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Lubsza
Siedziba ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
Telefon 077) 411-86-15
E-mail lubsza@lubsza.ug.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Gregorasz
Data wprowadzenia 2010-12-16 08:03:24