wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 13/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na wycinkę 4 szt. topoli, 1 szt. klonu z pasa drogowego ul. Góry oraz 1 szt. grabu z pasa drogowego ul. Przyszkolnej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WGK.II.7635-290/10
Dokument wytworzył Katarzyna Pernej-Marzewska
Data wpływu dokumentu 2010-11-24
Data wydania dokumentu 2010-11-24
Dokument zatwierdził Z up. Prezydenta Miasta Płocka - Alina Węgrzyn Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska
Data zatwierdzenia dokumentu 2010-11-24
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-11-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Teresa Januszewska
Data wprowadzenia 2010-11-25 11:47:38