wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 61/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na budowę sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłaczami w Bobulczynie
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat szamotulski
Gmina Ostroróg
Sprawa
Znak sprawy 7624/5/10
Dokument wytworzył UMiG OSTRORÓG Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego
Data wpływu dokumentu 2010-11-03
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
Siedziba ul. Wronecka 14, 64-560 Ostroróg
Telefon (61) 29 31 710
E-mail ostrorog_umig@wokiss.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Paweł Białasik
Data wprowadzenia 2010-12-16 09:46:26