wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 199/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla dwóch terenów
Zakres przedmiotowy dokumentu w rejonie ulic: Rąbińskiej, Zielnej, Chmielnej, Żytniej i Szparagowej oraz 6 Stycznia, Stanisława Staszica i Studziennej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy WGP.II.E.7321/3-1/10
Dokument wytworzył mgr Wiesław Tomaszewski, mgr Sławomir Flanz; Toruń
Data wpływu dokumentu 2011-06-02
Data wydania dokumentu 2011-05-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-10-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 122/2011, 123/2011, 200/2011, 201/2011, 219/2011, 220/2011, 221/2011, 2/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Rasała
Data wprowadzenia 2013-01-25 09:05:01