wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 193/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
Zakres przedmiotowy dokumentu dla terenu w rejonie ul. Rąbińskiej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy WGP.II.D.7321.4.10
Dokument wytworzył biuro ekspertyz Ekologicznych EKO-PINIA w Toruniu; mgr Wiesław Tomaszewski, mgr Sławomir Flanz
Data wpływu dokumentu 2011-06-09
Data wydania dokumentu 2011-05-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-10-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 124/2011, 125/2011, 194/2011, 195/2011, 211/2011, 212/2011, 213/2011, 22/2012, 23/2012, 3/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Rasała
Data wprowadzenia 2013-01-25 09:10:17