wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 3/2013
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Lubina w jego granicach administracyjnych
Zakres przedmiotowy dokumentu w granicach administracyjnych miasta Lubina
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat lubiński
Gmina Lubin (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Zespół autorski: mgr Barbara Bierońska, dr Zdzisław Cichocki, mgr Alina Ruszczycka - Jakubiak
Data wpływu dokumentu 2012-10-31
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miejska Lubin
Siedziba ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin
Telefon 76 74-68-112
E-mail kontakt@um.lubin.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-01-31
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Ewelina Kielan
Data wprowadzenia 2013-01-31 09:38:35