wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 123/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Zgloszenie przez Pana Sławomira Beranckiego zam. w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wesołej 24 prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Komunalne i Transportowe Sławomir Bernacki instalacji-urządzenia do prztaczania paliw płynnych, zbiornika o pojemności 5.000 l ustawionego na terenie działki Nr ewid. 331/1 w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7, z którego powstaje emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie instalacji-urządzenia do przetaczania paliw płynnych
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Skierniewice
Sprawa
Znak sprawy GK.ROŚ.6222.4.2011.MR
Dokument wytworzył Proacownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referatu Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2011-03-01
Data wydania dokumentu 2011-03-31
Dokument zatwierdził Z upoważnienia Prezydenta Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data zatwierdzenia dokumentu 2011-03-31
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Skierniewice
Siedziba Rynek 1, 96-100 Skierniewice
Telefon (046) 834-51-00
E-mail umskier@skierniewice.um.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-04-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marek Rdest
Data wprowadzenia 2011-04-01 14:36:46