wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 26/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja dla MZDiM w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
Zakres przedmiotowy dokumentu zezwolenie na usunięcie akacji przy ul. Prostej 1 w Bytomiu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Bytom (miasto na prawach powiatu)
Gmina Bytom
Sprawa
Znak sprawy ZEP.7635-412/10
Dokument wytworzył Marian Hebda
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2010-12-09
Dokument zatwierdził z up. Prezydenta Miasta Bytomia - Marek Gorzkowski - Kierownik Referatu Ochrony Przyrody i Opłat Środowiskowych
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bytomiu_Wydział Ekologii
Siedziba ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Telefon 32 283 63 47
E-mail ze@um.bytom.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 25/2010
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Dariusz Sklorz
Data wprowadzenia 2010-12-16 13:11:15