wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 175/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji
Zakres przedmiotowy dokumentu Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr KAT0073_C Katowice ul. Medyków 12
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy KŚ-IV.6222.81.2011.MC
Dokument wytworzył Maciej Czech
Data wpływu dokumentu 2011-03-28
Data wydania dokumentu 2011-04-04
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Katowice
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska
Siedziba ul. Francuska 70 , Katowice
Telefon 32 757-46-08
E-mail ks@um.katowice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-04-05
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1266/2014, 246/2016, 1600/2016, 226/2017
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Maciej Czech
Data wprowadzenia 2011-04-05 10:03:34