wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 48/2012
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota
Zakres przedmiotowy dokumentu Charakterystyka poszczególnych elementów przyrodniczych na terenie objętym projektem planu i ich wzajemnych powiązań.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Pracownia Ochrony Środowiska PRO GAJA - mgr inż. Hanna Bukowska
Data wpływu dokumentu 2011-05-22
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-11-28
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 38/2012, 39/2012, 40/2012, 41/2012, 42/2012, 43/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Andrzej Wiekierak
Data wprowadzenia 2013-03-05 15:11:15