wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 171/2013
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Wyniki okresowych pomiarów emisji
Zakres przedmiotowy dokumentu Wyniki okresowych pomiarów emisji MPEC - kocioł WR-25M nr ciepłowni Zatorze.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat Leszno (miasto na prawach powiatu)
Gmina Leszno
Sprawa
Znak sprawy Gk-O.6224.1.2013
Dokument wytworzył MPEC
Data wpływu dokumentu 2013-02-08
Data wydania dokumentu 2013-02-24
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Leszna
Siedziba ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Telefon 655298100
E-mail um@leszno.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-03-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Poloch
Data wprowadzenia 2013-03-07 12:57:12