wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 19/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
Zakres przedmiotowy dokumentu Przebudowa drogi powiatowej nr 1162B Trakiszki - Poluńce – Widugiery poprzez: przebudowę istniejącej nawierzchni asfaltowej, ułożenie warstwy wyrównawczej i nowej warstwy ścieralnej z MMA na odcinku ok. 2,2 km oraz wykonaniu nawierzchni asfaltowej z MMA na istniejącej drodze żwirowej na odcinku ok. 2,8km w obrębie Poluńce, gm. Puńsk na działce ozn. nr geod. 6; w obrębie Przystawańce, gm. Puńsk na działce ozn. nr geod. 126/1; w obrębie Tauroszyszki, gm. Puńsk na działce ozn. nr geod. 36/3 i w obrębie Widugiery, gm. Puńsk na działce ozn. nr geod. 114.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat sejneński
Gmina
Sprawa
Znak sprawy AB-7351-142/2010
Dokument wytworzył Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sejnach
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2010-12-09
Dokument zatwierdził Starosta Sejneński
Data zatwierdzenia dokumentu 2010-12-09
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sejnach
Siedziba ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
Telefon 87 516 20 66
E-mail biuro@powiat.sejny.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marzena Sosnowska
Data wprowadzenia 2010-12-16 15:03:36