wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 20/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
Zakres przedmiotowy dokumentu Przebudowa drogi powiatowej nr 1169B Krasnopol – Murowany Most poprzez: wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanki mineralno-asfaltowej na istniejącej drodze żwirowej z doziarnieniem mieszanką kruszywa naturalnego na odcinku od km 0+663 do skrzyżowania z drogą wojewódzką wraz z renowacją rowów przydrożnych w obrębie Krasnopol, gm. Krasnopol na działkach ozn. nr geod. 394/10, 394/5, 1181, 427/1, 427/2, 2503/1, 506/2639, 2572, 2503/2 i w obrębie Murowany Most, gm. Krasnopol na działkach ozn. nr geod. 46 i 47.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat sejneński
Gmina
Sprawa
Znak sprawy AB-7351-143/2010
Dokument wytworzył Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sejnach
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2010-12-15
Dokument zatwierdził Starosta Sejneński
Data zatwierdzenia dokumentu 2010-12-15
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sejnach
Siedziba ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
Telefon 87 516 20 66
E-mail biuro@powiat.sejny.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marzena Sosnowska
Data wprowadzenia 2010-12-16 15:08:54