wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 54/2013
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla firmy AAM Poland Sp. z o.o. : "Etapowa rozbudowa hartowni na terenie zakładu AAM w Świdnicy" ul. Szarych Szeregów 16-18
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.Oś.6220.2.2013
Dokument wytworzył Referat Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2013-03-14
Data wydania dokumentu 2013-03-14
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2013-03-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 32/2013, 52/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Eleonora Sikocińska
Data wprowadzenia 2013-03-14 12:13:46