wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 40/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek na wycinkę dzrew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. lipy usytuowanych przy ul. Papieża jana Pawła II.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat lubański
Gmina Lubań (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy OŚiGP.6131.25.2011
Dokument wytworzył Śnieżyk Irena, Stanisław
Data wpływu dokumentu 2011-03-29
Data wydania dokumentu 2011-03-28
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Lubań
Siedziba ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
Telefon 75 646 44 00
E-mail boi.um@luban.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-04-05
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Joanna Czyż
Data wprowadzenia 2011-04-06 09:30:10