wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 96/2013
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne
Zakres przedmiotowy dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne miasta Rydułtowy
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat wodzisławski
Gmina Rydułtowy
Sprawa
Znak sprawy UR.6720.000001.2011
Dokument wytworzył Biuro Rozwoju Regionu
Data wpływu dokumentu 2012-12-31
Data wydania dokumentu 2012-12-31
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Rydułtowy
Siedziba ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Telefon 032 4537411
E-mail um@rydultowy.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-04-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 95/2013, 94/2013, 199/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marcin Połomski
Data wprowadzenia 2013-04-02 12:56:31