wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 12/2013
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej.
Zakres przedmiotowy dokumentu Przyrodnicze uwarunkowania terenu do różnych form zagospodarowania. Część obszaru miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat buski
Gmina Busko-Zdrój
Sprawa
Znak sprawy UA.6721.1.2012
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
Data wpływu dokumentu 2013-03-25
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Siedziba ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
Telefon 41 370 52 00
E-mail urzad@umig.busko.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-04-08
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 11/2013, 13/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Justyna Szeniawska
Data wprowadzenia 2013-04-08 15:21:00