wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 2/2010
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu uzgodnienie nr RDOŚ-22-PN.II-7041-16-6/09/MP z dnia 14 kwietnia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
Zakres przedmiotowy dokumentu uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kosciuszki Sobieskiego, 3Maja w Sopocie (M-7/04)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat Sopot (miasto na prawach powiatu)
Gmina Sopot
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył RDOŚ w Gdańsku Małgorzata Kistowska
Data wpływu dokumentu 2009-04-21
Data wydania dokumentu 2009-04-14
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Prezydent Miasta Sopotu
Siedziba ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
Telefon 0-58 521-37-80
E-mail krystyna.kowalska@um.sopot.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Krystyna Kowalska
Data wprowadzenia 2010-12-17 13:47:57