wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 77/2013
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica
Data wpływu dokumentu 2013-04-09
Data wydania dokumentu 2013-04-08
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-04-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 171/2012, 170/2012, 84/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Łaszuk
Data wprowadzenia 2013-04-12 13:43:36