wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 78/2013
Rodzaj dokumentu rejestry
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
Zakres przedmiotowy dokumentu zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.IT.6233.1(11).20133.
Dokument wytworzył Urząd Miejski w Świdnicy - Referat Infrastruktury Technicznej
Data wpływu dokumentu 2013-04-12
Data wydania dokumentu 2013-04-12
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-04-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 76/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Łaszuk
Data wprowadzenia 2013-04-12 13:50:00