wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 3/2010
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu uzgodnienie nr SE-ZNS-4902/171/05/BT/2010 z dnioa 16 września 2010 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Zakres przedmiotowy dokumentu uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (M-7/04) - rejon ulic Kościuszki, Ssobieskiego, 3Maja w Sopocie - bez uwag
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat Sopot (miasto na prawach powiatu)
Gmina Sopot
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył PPIS w Sopocie - Anna Kapuścińska
Data wpływu dokumentu 2010-09-21
Data wydania dokumentu 2010-09-16
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Prezydent Miasta Sopotu
Siedziba ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
Telefon 0-58 521-37-80
E-mail krystyna.kowalska@um.sopot.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Krystyna Kowalska
Data wprowadzenia 2010-12-17 14:17:05