wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 125/2013
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne sporzadzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice połozony przy ulicy Lelewela 16
Zakres przedmiotowy dokumentu opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U.nr 155 poz.1298)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Skierniewice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Miejska Pracowania Urbanistyczna w Skierniewicach
Data wpływu dokumentu 2012-08-27
Data wydania dokumentu 2012-08-20
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Skierniewice
Siedziba Rynek 1, 96-100 Skierniewice
Telefon (046) 834-51-00
E-mail umskier@skierniewice.um.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-04-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 119/2013, 122/2013, 200/2013, 201/2013, 54/2014
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko ewa śmieszek
Data wprowadzenia 2013-04-16 11:54:00