wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wraz z rozbudową Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w Spółdzielni Mleczarskiej BIELMLEK w Bielsku Podlaskim o maksymalnej przepustowości 1 200 m³/d na działce oznaczonej nr geod. 488/2 przy ul. Wojska Polskiego 52
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wraz z rozbudową Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w Spółdzielni Mleczarskiej BIELMLEK w Bielsku Podlaskim o maksymalnej przepustowości 1 200 m³/d na działce oznaczonej nr geod. 488/2 przy ul. Wojska Polskiego 52
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat bielski
Gmina Bielsk Podlaski (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy Gk.7624-16/10
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2010-12-16
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Siedziba ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon 85-731 8188
E-mail um@bielsk-podlaski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-20
Uwagi nr wniosku do niniejszej decyzji znajduje się na stronie: www.bielskpodlaski.sios.pl/?t=wnioski_info&id=2225&c=2&begin=25
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anetta Dolińska
Data wprowadzenia 2010-12-20 09:52:48