wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 23/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
Zakres przedmiotowy dokumentu W sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód powierzchniowych rzeki Pawłówka do nawodnień użytków zielonych w gm. Krasnopol.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat sejneński
Gmina Krasnopol
Sprawa
Znak sprawy OŚRL.6223-5/10
Dokument wytworzył Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok
Data wpływu dokumentu 2010-10-25
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sejnach
Siedziba ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
Telefon 87 517 39 10
E-mail biuro@powiat.sejny.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Mariusz Nowel
Data wprowadzenia 2010-12-20 11:10:50